Skip to main content
  • Contact Us
グリル レストラン
予約する為の電話番号: 84 236 3988 999
グリルレストラン、ダナングランドシェラトンリゾートの受付ビルの1階に置かれています
Contact Page Block
The Grill 35 Truong Sa通り, Hoa Hai坊, Ngu Hanh Son区, Đà Nẵng, Vietnam 550000
Back to top